วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว โดยใช้สันตรงเเละวงเวียน

http://www.youtube.com/watch?v=RIvKhTqpQQE&feature=youtu.be

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้สันตรงเเละวงเวียน

http://www.youtube.com/watch?v=ae-uEJGv_60&feature=youtu.be

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยใช้สันตรงเเละวงเวียน

http://www.youtube.com/watch?v=wS9q7ksnq-k&feature=youtu.be

การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สันตรงเเละวงเวียน

http://www.youtube.com/watch?v=HjxqtMSze58&feature=youtu.be

การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยใช้สันตรงเเละวงเวียน

http://www.youtube.com/watch?v=HI2__R3LtnE&feature=youtu.be