วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทักษะการเขียนกระดานดำ นางสาวชฎาพร กาญจนอารีย์ รหัส 5411103070

http://www.youtube.com/watch?v=qkWv2PVw3xA&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=qkWv2PVw3xA&feature=youtu.be

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น