วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สันตรงเเละวงเวียน

http://www.youtube.com/watch?v=HjxqtMSze58&feature=youtu.be

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น